Cần Thủ Lập Kỷ Lục Câu Được Con Cá Ngừ Vi Vàng Khổng Lồ Trị Giá 2 Tỷ