Chủ nhân của rừng mùa 3 vẫn là Nakroth Liên quân mobile - Vị trí không thể bị thay thế!!!