Yargitay

⭐PRATİK ÇALIŞMA ⭐ Yorumlarınızı bekliyoruz... ✔Lütfen arkadaşlarınızı da davet ederek daha faydalı bir sayfa olabilmemiz için bize katkı sağlayın... 📚📖 #maksathukukolsun #maksathukuk #hukuknotları #hukukçu #hukukpratik #hukuk #hukukfakültesi #hukuknotları #adalet #yargitay #avukat #cezahukuku #cezagenelhukuku #cezagenel
⭐ PRATİK ÇALIŞMA ⭐ Yorumlarınızı bekliyoruz... ✔Lütfen arkadaşlarınızı da davet ederek daha faydalı bir sayfa olabilmemiz için bize katkı sağlayın... 📚📖 #maksathukukolsun #maksathukuk #hukuknotları #hukukçu #hukukpratik #hukuk #hukukfakültesi #hukuknotları #adalet #yargitay #avukat #medeniusulhukuku
YARGITAY ÜYESİNE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN TAHLİYE 15 TEMMUZ 2016'DAKİ KONTROLLÜ DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDA GÖREVLERİNDEN İHRAÇ EDİLEN VE ÇIKARILDIKLARI MAHKEMELERCE TUTUKLANAN ESKİ YÜKSEK YARGI MENSUPLARININ YARGILANMASINDA...
Hafta sonları hukuki paylaşım yapmıyorduk. Ama dm'den gelen mesajları ve istekleri de göz önüne alarak bir kaç hukuki paylaşım yapmaya karar verdik👍
ÖZÜ : DOSYAYA GÖNDERİLEN TALEBİN ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ BİR TALEP MEVCUT OLSA DA, SÖZ KONUSU TALEBİN İCRA ...
Arabuluculuk Anlaşmaları hakkında SGK duyurusu

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı:35158785-309/06-202.99-E.5882267 21/11/2017
Konu: Arabuluculuk sözleşmeleri

#icra #icraiflashukuku #icradairesi #icramüdürlüğü #icramudurum #hukukfakültesi #hukukokuyorum #hukuk #law #yargitay #yargıtay #istinaf #bölgeadliyemahkemesi #çağlayanadliyesi #izmiradliyesi #ankaraadliyesi #adanaadliyesi #avukat #avukatbey #bayraklıadliyesi #istanbulbarosu ...
Alın size 2 aylık taptaze bir karar👍
ÖZÜ : avukat, alacaklı vekili olarak yürüttüğü icra dosyalarından borçlu hakkında ACİZ BELGESİ almışsa, av.ücreti muaccel hale gelir, ödenmesi gerekir… Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11.2 maddesine göre aciz belgesi alınması takibi sonuçlandıran işlemlerdendir.
...
Avukata görevinden dolayı saldırana en az 2 yıl 8 ay hapis cezası verilir..Haciz sırasında alacaklı vekili avukatı , haczi engellemek amacıyla tehdit edip, darp etmek suretiyle yaralayan sanıkların TCK'nın 6/1-d maddesine göre yargı görevlisi olan avukat katılana yönelik tehdit ve ...
ÖZÜ : daim-i mürtehin bankanın , hayat sigortacısına karşı açılan davaya şartsız muvafakat vermemesi… kredi veren banka ile davalı Sigorta Şirketinin aynı sermaye grubuna dahil olduğu gözetildiğinde şartsız muvafakat vermemenin iyiniyet kurallarına aykırı olduğu, davacıların işbu davayı açabileceği gibi davalı ...
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/17916
Karar No: 2017/100
Karar Tarihi: 16.01.2017

ÖDEME EMIRLERININ IPTALI ISTEMI - KURUM ALACAKLARINDAN SORUMLULUK IÇIN ILGILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARIHINDEN ITIBAREN SIRKET YÖNETIM KURULU ÜYESI OLMANIN YETERLI OLDUGU - KANUNUN YÜRÜRLÜK TARIHINDEN ÖNCEKI DÖNEMDEN
...
* 6100 sayılı HMK'nın yürürlük tarihinden önce açılan davalarda "belirsiz alacak davalarının" uygulanabilirliği hakkında.
* Yerel Mahkemenin direnme gerekçesinin diğer bir dayanağı ise davanın belirsiz alacak davası gibi nitelendirilmesi gerektiği yönündeki kanaattir.
* Ne var ki davacının açıkça ıslah kurumunu ...
dava sırasında davacı ile davalı tarafın mutabakatı ile ödeme yapıldığından dolayı tazminat talebinden davacı feragat ettiği için davalı vekili lehine ret vekalet ücretine hükmedilmez.. T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/24170
K. 2017/4301
T. 20.4.2017

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat ...
… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/14 D. İş sayılı dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararı ile ilamlı takip başlatıldığı dayanak ihtiyati haciz kararının, ilam veya ilam hükmünde belgelerden olmadığı Mahkemenin de kabulün dedir. O halde takibin iptaline karar
verilmesi gerekir iken ...
İşe iade davalarına, 01.01.2018 den itibaren temyiz yolu kapanacak, BAM kesin olarak karar verecek.. (Maddeyi daha önce paylaşmıştık👍)
(7036 s.y. nın 38.m. gereği)
MADDE 11 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ...
adi ortaklık aleyhine takip yapılamaz ise de takibe dayanak belge adi ortaklık tarafından düzenlenmiş, borçlu tarafın yanlış gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı , HMK 124.maddesinin uygulanacağı, takibin iş ortaklığını oluşturan şirketlere yöneltilmesi için süre verileceği
T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE ...
Driftçilere Yargıtay’dan kötü haber Yargıtay, drift tabir edilen tehlikeli hareketleri yapan trafik magandaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bursa'da bir driftçi için yerel mahkemenin...
YARGITAY'IN EMSAL NİTELİĞİNDEKİ "ÖRGÜT ÜYELİĞİ" KARARI YARGITAY'IN EMSAL NİTELİĞİNDEKİ "ÖRGÜT ÜYELİĞİ" KARARI.
YARGITAY EMSAL BOZMA KARARI YARGITAY; 15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE GİRŞİMİ SONRASI TUTUKLANAN ONBİNLERCE KİŞİ VE YÜZ BİNLERCE KHK MAĞDURUNUN DAVALARINA ÖRNEK OLMA NİTELİĞİ TAŞIYACAK BİR KARAR ALDI. YARGITAY,...
Yargıtay'ın ByLock kararını CHP'li Haluk Pekşen eleştirdi. Yargıtay'ın ByLock kararını eleştiren CHP'li Haluk Pekşen, "Bu toptancı bir anlayıştır. Karar AİHM'e ve Ceza Adalet Sistemi'ne aykırıdır.
Kanıtlı FETÖ düşmanı ve Hukukçu Haluk Pekşen: Yargıtay Bylock kararı AİHM'e aykırı Toptancı ceza sisteminin hak hukuk vicdan adalet ve AİHM'e aykırı olduğunu anlattı. Son karar ile listede adı olan herkes, gerçekten kullanmış veya kullanmamış olsun en az 6 yıl...
Yargıtay'dan Emsal Teşkil Eden "BYLOCK" Kararı Yargıtay'dan Emsal Teşkil Eden "BYLOCK" Kararı.

Load More