แม่ของแผ่นดิน

พ่อไม่อยู่แล้ว เหลือแต่แม่ที่เราต้องรักเคารพเทิดทูน
#แม่ของแผ่นดิน
#ทรงพระเจริญ🙏
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชาวไทย ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว ไม่มีโรคภัย ปราศจากทุกข์ อย่าได้มีภัยมาแต่ที่ไหนๆ ให้ทรงสดใส มีพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญทุกเมื่อ ขอสิ่งที่พระองค์ทรงดำริทั้งปวงจงพรั่งพร้อมบริบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
(ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ)
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#king_of_our_hearts9
แม่เล่าเรื่องพ่อทำฝนหลวง

ฝนหลวง คือ วิธีการทำให้เกิดฝน ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงค้นและพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ เพื่อช่วยประชาชนในท้องถิ่น ที่ขาดแคลนน้ำ แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะทำฝนหลวงได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับสั่งว่า ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ ทรงอธิบายว่า ต้องมีเมฆ และความชื้นในอากาศเพียงพอ จึงจะทำได้ โครงการฝนหลวง มีผลงานเป็นที่รู้จักกันดี และเป็นที่เรียกร้องของประชาชนเสมอ ในยามที่ฝนทิ้งช่วงนานๆ จนเกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งข้าพเจ้าก็ภาคภูมิใจ ที่พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน มีส่วนช่วยดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ ในนานาประเทศ ซึ่งบางประเทศนั้น ก็มีชื่อเสียงทางเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ยิ่งกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไป

ส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในมหาสมัยครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ...
#พระราชดำรัส
"...เกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน จะเอามารวมกันไม่ได้เลยเป็นอันขาด ผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือ ผู้ที่ไม่เสียชาติเกิด ผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประ
โยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาที ที่ สะสมคุณงามความดีช่วยกันสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจ เพียรประกอบความดี ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก สามัคคีหันหน้าเข้าหากัน รวมแรง
ป้องกันต่อสู้ บาป ทุจริต และความเห็นผิดต่างๆเพื่อแผ่นดินทองของไทย จักได้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง “
.
(พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๑๔ ณ สถานเสาวภา)

_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
...
ผ้าไหม…เรื่องของ “สายใย” ที่ไม่สิ้นสุด

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ยังเล่าว่า เส้นใยของผ้าไหมยังช่วยกระชับตวามสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น“จากเดิมที่ผู้ชายเห็นว่างานเลี้ยงไหมเป็นของผู้หญิง แต่มาผู้ชายเริ่มหันมาช่วยรดน้ำพรวนดินต้นหม่อน ช่วยภรรยาเก็บใบหม่อน ล้างใบหม่อน ช่วยหั่นใบหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม

ขณะนี้ผู้ชายบางครอบครัวลงมือ “มัดหมี่” เอง และผู้ชายบางบ้านทอผ้าเองก็มี  สุขอนามัยในครอบครัวก็ดีขึ้น เพราะไหมชอบความสะอาด มีแมลงวันไม่ได้ เพราะมีเมื่อไหร่ตายยกกระด้ง แล้วไหมแพ้ควันบุหรี่ โดนควันบุหรี่ไหมก็ตาย ผู้ชายบางบ้านจึงเลิกสูบบุหรี่ไปเลยก็มี "ฉะนั้นเวลามีงานผ้าไหมที่พระตำหนักภูพานฯ ชาวบ้านที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงเก็บผ้าไว้ไม่ยอมขายให้ใคร แม้เราจะบอกให้เขาขายเถอะ ถ้าขายแล้วได้ราคาดี แต่เขาก็อยากรอขาย พระราชินี อยากให้มูลนิธิฯของ “พระราชินี” ได้ผ้าชิ้นที่ดี ๆไป." ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
พระบรมฉายาลักษณ์ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ระหว่างเสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

ภาพเก่าลงสีโดย: S. Phormma's Colorizations

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#kingbhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจากไป
"เมืองไทยนี้เป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของกลุ่มไหน ไม่ใช่ของพวกไหน เพราะฉะนั้น ทุกคนนี่ต้องเอาใจใส่เมืองไทยทุกคน ดังจะเห็นได้ว่า ทิ้งของตามถนนนี่ เป็นอันว่าถนนหลวงแล้วนี่ไม่ใช่ของใคร อันนี้ยังมีให้เห็นในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ถูกเลย ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเดียวกัน ต้องรู้จักคำว่าบ้านเมืองเป็นของเรา" (พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๓)

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวาธิราช และพลังแห่งความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จงคุ้มครองดลบันดาลให้ในหลวงและพระราชินี เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ ขอให้มีกำลังใจกล้าแข็ง กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง จะได้สามารถเผชิญและเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล และยังความสุขให้เกิดแก่พระองค์ทั้งสองรวมถึงราชวงศ์และบ้านเมืองสืบไป

ขอนอบน้อมเคารพสักการะ องค์พระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นธรรมะโอสถวิเศษประเสริฐล้ำเลิศอุดม พระทรงสั่งสมพระบารมี บำเพ็ญประโยชน์ อำนวยความสุขสวัสดิ์ แก่ทวยเทพและมวลมนุษย์ สุดจะนับ จะคณนา ...
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในปีนี้ ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจ
@we_love_king_bhumibol
@we_love_queen_sirikit
@we_love_princess_srinagarindra
@we_love_princess_sirindhorn
พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทย

7 December 2017 – 39th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha of Thailand

_ _ _

...
#แม่เล่าเรื่องของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเห็นชาวบ้านมีความสุข ก็รับสั่งว่าชื่นใจ แต่กว่าชาวบ้านจะแจ่มใสอย่างนี้ ทรงเหนื่อยอยู่หลายปี มีผู้สนใจวิธีการของพระองค์ท่าน ก็ไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งทรงตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี่โปรดแผนที่มากที่สุด เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงขับรถเอง แล้วก็มีแผนที่ติดพระองค์เสมอ และทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่อย่างเต็มที่ อย่างเสด็จฯ ไปคุยกับราษฎร ก็จะรับสั่งถามว่ามาจากที่ไหน บ้านช่องเขาอยู่ที่ไหน เขาก็จะบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นที่นี่ เดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นแล้ว และคนก็อยู่เย็นเป็นสุขขึ้น ก็จะทรงทำแผนที่เทียบกับแผนที่ปัจจุบัน และทำเครื่องหมาย เวลาขับรถไปตามพื้นที่ไหนๆ ทรงซักถามชาวบ้าน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อถนน แม่น้ำลำคลอง ว่าถูกต้องตรงตามแผนที่หรือไม่ มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาใหม่ไหม แหล่งน้ำอยู่ตรงไหนบ้าง ไกลไหม จะทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร เวลาประทับลงเรือที่ภาคใต้ ก็ทรงมีขวดน้ำไว้ พอประทับ ...
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระกระแสพระราชดำรัสว่า ในคืนที่ต้องโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานตามพระราชประเพณีนั้น บรรทมไม่หลับ เพราะมัวแต่อนุสรณ์คำนึงอยู่ว่า พระแท่นนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การสักการะ พระองค์นั้นเป็นเพียงหม่อมราชวงศ์เท่านั้น ยิ่งกว่านั้น เมื่อได้ทอดพระเนตรเห้นพระแสงราชศิสตราวุธที่พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เคยทรงใช้ออกศึกได้ปราบราชศัตรู เพื่อความเป็นไทยมานักต่อนัก และได้นำมาทอดวางเป็นเครื่องเพิ่มพระราชกฤษดาภินิหารของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้ว ก้ทรงทำให้ทรงหวาดหวั่นยิ่งนัก ด้วยความที่ในขณะนั้นพระชนมายุยังเยาว์นัก... ข้อมูลจาก ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บันทึกใน ทำเป็นธรรม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ)
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#kingbhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
...
เรื่องเล่าทูลกระหม่อมพ่อ จากพระราชธิดา พระองค์ใหญ่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
“...ท่านทำงานหนักมาก ทรงเสียสละมาก เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ ท่านไม่เคยคิดถึงความสุขของตัวเอง
...ท่านไม่เสด็จฯ ออกนอกประเทศนานแล้ว เพราะทรงห่วงประเทศมาก ท่านจะทรงคิดถึงแต่ประชาชนของท่าน และจะทรงสอนลูกๆ เสมอว่า ให้นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง ก่อนจะไปสอนคนอื่นได้ เราต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
...ปกติจะไม่ได้สอนกันตรงๆ แต่จะทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้ลูกๆ ได้เรียนรู้จากการตามเสด็จฯ”

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#king_of_our_hearts9
#ทรงเป็นยิ้มของพ่อในดวงใจคนไทยทุกคน
#ทรงพระเจริญ
ทรงรักที่จะเป็นแม่มากที่สุด
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพ์ นิวยอร์ค ซันเดย์ นิวส์ ซึ่งมี ยอดจำหน่ายกว่า ๓ ล้านฉบับ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์พร้อมพระราชเสาวนีย์มาให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระบรมราชินีที่ได้รับการยกย่อง ว่า งดงามที่สุด
ทรงมีพระราชเสาวนีย์ในครั้งนั้น ว่า ทรงเสียดายอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ที่พระราชภารกิจในตำแหน่งหน้าที่ของพระองค์ ทำให้ไม่อาจใช้เวลาอยู่กับผู้ที่พระองค์ทรงเรียกว่า "บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า" อย่างเต็มที่ได้
มีรับสั่งว่า "ทรงพอพระราชหฤทัยในพระราชภารกิจต่างๆ ในฐานะสมเด็จพระราชินี แต่ทว่า ทรงรักที่จะเป็นแม่มากที่สุด"
พระบรมฉายาลักษณ์ลงสี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ ทรงฉายพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙

ขอทรงเจริญพระชนม์ ...
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชาวไทย ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว ไม่มีโรคภัย ปราศจากทุกข์ อย่าได้มีภัยมาแต่ที่ไหนๆ ให้ทรงสดใส มีพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญทุกเมื่อ ขอสิ่งที่พระองค์ทรงดำริทั้งปวงจงพรั่งพร้อมบริบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
(ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ)
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#king_of_our_hearts9
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ ๙๐ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะผู้จัดทำเพจ
@we_love_king_bhumibol
@we_love_queen_sirikit
@we_love_princess_srinagarindra
@we_love_princess_sirindhorn
พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทย
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
.
_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovekingbhumibol
#welovequeensirikit
#kingbhumibol
#queensirikit
#kingrama9
#followthefather
#ในหลวง
#พระราชินี
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#แม่ของแผ่นดิน
#เรารักในหลวง
#เรารักพระราชินี
#คิดถึงสมเด็จฯ
#คู่พระบารมี แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ว่าไม่เคยลดน้อยลงไปเลย ทรงเป็นคู่บุญบารมี หาที่เปรียบมิได้
จึงขอน้อมนำพระฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ฉายพระรูปร่วมกัน มาไว้เป็นแรงบันดาลใจ ให้คนที่ใช้ชีวิตคู่ ได้ยึดตามแบบพระองค์เป็นแนวทาง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ)
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#welovequeensirikit 
#queensirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#kingbhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจากไป
"แม่ของแผ่นดิน" - แฮมเมอร์ ไข่มาลีฮวนน่า อ.ธนิสร์(ขลุ่ย) เพลง"แม่ของแผ่นดิน"ล่าสุด(2560)ของแฮมเมอร์ ได้ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า มาร่วมร้อง...
เพลงแม่ของแผ่นดิน เพลงเฉลิมพระเกียรติบทเพลงของแม่ ชื่อเพลง แม่ของแผ่นดิน เนื้อร้อง-ทำ...
ตอนที่ 27 กองทุนแม่ของแผ่นดิน สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื...
ตอนที่ 2 สมเด็จแม่ และแม่ของแผ่นดิน สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื...
ตอนที่ 1 แม่ของแผ่นดิน สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื...
แม่ของแผ่นดิน เรื่อง แสงเทียน (2559-2560) (End) ละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด แม่...
แม่ของคนไทย ในหลวงของแผ่นดิน - CU Cheerleader 72 Auditions การแสดงพิเศษของผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 71 ในงานค...
ละครชุด แม่ของแผ่นดิน (2559-2560) ละครชุด แม่ของแผ่นดิน (ช่อง 3/ปี 2559-2560) - ประทีปรักแห่งใจ (17 สิงหาคม-12 ตุลาคม...

Load More